AKTUALNOŚCI

 • 16.04
  2018

  NASZ GOŚĆ SPECJALNY

  Na tegorocznej edycji Letniej Szkoły Mikroskopii Optycznej, bardzo szczegółowo zajmiemy się mikroskopią w świetle spolaryzowanym. Nasz gość specjalny, dr Krzysztof Nejbert z Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii UW, wprowadzi nas w „tajniki” obserwacji z użyciem tej techniki.

  Mikroskopy polaryzacyjne mogą być wykorzystywane w bardzo różnych dziedzinach nauki. Najczęściej w geologii, badaniach właściwości materiałów przemysłowych (struktura kryształów, budowa włókien itp.), w kryminalistyce, archeologii i konserwacji zabytków, a także w wielu dziedzinach biologii i medycyny. Z powodzeniem może być też wykorzystywana w szkołach, na lekcjach biologii, chemii lub fizyki.

  W trakcie naszych warsztatów będziemy mieli okazję pracować m.in. na mikroskopach polaryzacyjnych w świetle przechodzącym, z wykorzystaniem klina kwarcowego, ćwierćfalówek i falówek. Dowiemy się praktycznie do czego służy soczewka Bertranda i co dają nam figury konoskopowe. Zobaczymy w jakim celu musimy centrować elementy naszego mikroskopu i dlaczego w mikroskopach polaryzacyjnych stosuje się stolik obrotowy, tak odmienny od typowych stolików w mikroskopach biologicznych.

  Uczestnicy będą mieli także okazję także sprawdzić, jak zachowują się różne preparaty biologiczne w świetle spolaryzowanym, na prostych mikroskopach świetlnych i stereoskopowych. Spróbujemy wykonać zdjęcia i nagrać filmy z użyciem kamer mikroskopowych, przy dość wymagających warunkach, jakie stawia tym urządzeniom polaryzacja.

  Oprócz szlifów geologicznych obejrzymy przekrój meteorytu, skamieniałe drewno, ziarna piasku z różnych stron świata i oraz preparaty wykonywane przez uczestników na bieżąco. W wolnej chwili, będzie można porozmawiać z naszym gościem specjalnym o warsztacie geologa, wyprawach geologicznych i poszukiwaniu ciekawych okazów do obserwacji. Zachęcamy uczestników LSMO do przywożenia własnych preparatów ze sobą.

  Do zobaczenia na Letniej Szkole Mikroskopii Optycznej w Warszawie, 14-16 czerwca. To już niedługo!

 • 22.02
  2018

  REJESTRACJA

  Zapraszamy do rejestracji na Letnią Szkoła Mikroskopii Optycznej 2018.

  Formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy Letnia Szkoła Mikroskopii Optycznej 2018

Letnia Szkoła Mikroskopii Optycznej 2018
Teoria - Praktyka - Warsztaty

14-16 czerwca 2018Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w organizowanych już po raz dziewiąty warsztatach mikroskopowych. Czerwcowa edycja warsztatów - Letnia Szkoła Mikroskopii Optycznej (LSMO 2018), jest adresowana do osób, które dopiero zdobywają doświadczenie w pracy z mikroskopem lub chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w obsłudze podstawowych parametrów mikroskopów, z zastosowaniem najpopularniejszych metod obserwacji. Celem warsztatów jest uzyskanie przez uczestników szerokiej wiedzy i biegłości w korzystaniu z mikroskopów biologicznych i stereoskopowych, poznanie metod cyfrowej akwizycji i obróbki obrazów, zdobycie nowego, praktycznego doświadczenia w mikroskopii, także poprzez wymianę informacji z innymi uczestnikami kursu. Swoje zaproszenie kierujemy szczególnie do nauczycieli i edukatorów, doktorantów, studentów, wielbicieli mikro i makrofotografii, osób prowadzących badania z użyciem mikroskopów w laboratoriach medycznych, biologicznych i przemysłowych.

LSMO jest jedynym takim szkoleniem w Europie Centralnej, na którym, w przystępnej formie praktycznych warsztatów i wykładów, uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie mikroskopii optycznej, budowy mikroskopów oraz stosowania różnych technik obserwacji. Uczestnicy zapoznają się z parametrami szeregu mikroskopów, m.in. biologicznych, stereoskopowych, epifluorescencyjnych, polaryzacyjnych i metalograficznych. Poznają też zasady ich obsługi oraz różne techniki mikroskopowe, takie jak jasne pole, ciemne pole, kontrast fazowy czy polaryzacja.

Zdobytą wiedzę Uczestnicy wykorzystają w praktyce, podczas zajęć warsztatowych.

LSMO pozwoli również na zapoznanie się z parametrami i bogatymi funkcjami cyfrowych kamer mikroskopowych oraz ich oprogramowania. Uczestnicy dowiedzą się jaką kamerę wybrać do konkretnych obserwacji, jakie są sposoby ich montażu w mikroskopach oraz jak efektywnie używać funkcji ich oprogramowania, np. do przeprowadzania pomiarów, czy składania obrazów z pomocą oprogramowania Helicon Focus. Pokazane też będą metody podstawowej obróbki zarejestrowanych obrazów oraz użycie urządzeń multimedialnych do ich prezentacji szerszemu gronu. Prosimy także o nadsyłanie propozycji tematów, które Państwa zdaniem powinny być poruszone w trakcie Letniej Szkoły Mikroskopii Optycznej.

Tak, jak w latach ubiegłych, zostanie przeprowadzony konkurs na najlepsze zdjęcie i film spod mikroskopu, najlepsze mikroskopowe zdjęcie trójwymiarowe.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: warsztatymikroskopowe@deltaoptical.pl

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Delta Optical.

Zobacz jak było na poprzednich warsztatach mikroskopowych!


Uczestnicy nauczą się rejestrować obrazy takie, jak te poniżej:

PROGRAM LSMO 2018

 • 14 czerwca
  2018

  CZWARTEK

  • 10.00 – 10.15 - Przywitanie uczestników i otwarcie LSMO. Ogłoszenie konkursu fotograficznego.
  • 10.15 – 11.00 - Wstęp do mikroskopii:
   • a. „Z mikroskopem przez dzieje” - krótki rys historyczny mikroskopii.
   • b. Budowa i działanie typowego mikroskopu biologicznego.
   • c. Przegląd różnych rodzajów mikroskopów oraz ich zastosowanie w badaniach.
  • 11.00 – 11.15 - Przerwa kawowa
  • 11.15 – 12.15 - Podstawowe procedury w mikroskopowaniu oraz i ich wpływ na jakość uzyskiwanego obrazu.
   • a. Metoda pracy przy różnych powiększeniach.
   • b. Właściwe ustawianie kondensora.
   • c. Czym jest przysłona polowa, jak się ją centruje. Oświetlenie metodą Koehlera.
  • 12.15 - 13.00 - Wykonywanie prostych preparatów (wykorzystanie narzędzi preparacyjnych, mikrotomów).
  • 13.00 - 14.00 - Obiad
  • 14.00 - 15.00 - Podstawowe procedury pracy z kamerami - wykonywanie zdjęć i filmów, kontrola czasu ekspozycji i prawidłowego balansu bieli. - Praca uczestników ze sprzętem.
  • 15.00 – 15.15 - Przerwa kawowa
  • 15.15 – 16.15 - Obserwacja z zastosowaniem olejku immersyjnego.
   • a. Immersja – zasada działania immersji w obserwacji mikroskopowej. Budowa i działanie obiektywu do immersji z przysłoną irysową. Proces nanoszenia olejku immersyjnego. Najważniejsze problemy techniczne przy pracy z immersją.
   • b. Konserwacja optyki, utrzymywanie w czystości sprzętu mikroskopowego.
  • 16.15 - 18.00 Praca uczestników ze sprzętem.

 • 15 czerwca
  2018

  PIĄTEK

  • 9.00 – 10.00 - Inne techniki obserwacji. Polaryzacja – zasady działania techniki polaryzacji. Budowa filtrów polaryzacyjnych (analizator i polaryzator) w przypadku prostej polaryzacji, a także omówienie mikroskopów polaryzacyjnych. Przykłady zastosowania praktycznego techniki polaryzacji w pracy z różnymi mikroskopami: biologicznymi, stereoskopowymi i innymi. Przygotowanie i obserwacja preparatów biologicznych, obserwacja szlifów skał i minerałów. (np. skamieniałe drewno, okrzemki w skałach, meteoryt i inne).
  • 10.00 – 11.00 - Ciemne pole – zasady działania mikroskopowej techniki ciemnego pola. Budowa kondensorów ciemnego pola (suchy i olejowy), specjalnych obiektywów 100x oraz metody montażu akcesoriów w mikroskopach. Przykłady zastosowania praktycznego techniki ciemnego pola suchego i olejowego w pracy z mikroskopem biologicznym, a także technika ciemnego pola w mikroskopie stereoskopowym. (np. obserwacja mikroorganizmów wodnych, grzybów, krwi i bakterii). Przygotowanie mikroskopu biologicznego, montaż specjalnego kondensora suchego, kondensora olejowego oraz specjalnego immersyjnego obiektywu planachromatycznego 100x z ruchomą przysłoną irysową do pracy w technice ciemnego pola. Praca na różnych modelach mikroskopów. Proces centrowania kondensorów, ustawianie prawidłowej wysokości kondensora, średnicy przysłony aperturowej obiektywu 100x do ciemnego pola, przysłony polowej oraz natężenia oświetlenia. Ćwiczenia praktyczne.
  • 11.00 – 11.30 - Przerwa kawowa.
  • 11.30 – 13.00 - Kontrast fazowy - zasady działania techniki kontrastu fazowego. Budowa kondensorów kontrastu fazowego (przesuwne i tarczowe), specjalnych obiektywów fazowych oraz metody montażu akcesoriów w mikroskopach. Przykłady zastosowania praktycznego techniki kontrastu fazowego w pracy z mikroskopem. (np. obserwacji mikroorganizmów wodnych, krwi). Przygotowanie mikroskopu, montaż specjalnego kondensora oraz obiektywów do pracy w technice kontrastu fazowego. Różne rozwiązania techniczne (uniwersalne kondensory tarczowe oraz kondensory przesuwne). Proces centrowania pierścieni fazowych a różne rozwiązania techniczne, ustawianie prawidłowej wysokości kondensora, średnicy przysłony polowej oraz natężenia oświetlenia. Ćwiczenia praktyczne.
  • 13.00 - 14.00 - Obiad.
  • 14.00 – 15.30 - Mikroskop stereoskopowy. Praca w świetle przechodzącym i odbitym. Polaryzacja. Ciemne pole.
  • 15.30 - 16.00 - Rejestracja obrazu mikroskopowego z wykorzystaniem lustrzanek.
  • 16.00 – 17.00 - Praca uczestników ze sprzętem.
 • 16 czerwca
  2018

  SOBOTA

  • 9.00 – 11.00 - Cyfrowe kamery mikroskopowe – akwizycja, dokumentacja i obróbka obrazu spod mikroskopu.
   • a. Wprowadzenie do kamer mikroskopowych - jak działają, jakie są ich parametry i jak dobierać je do mikroskopu i zastosowanej techniki mikroskopowej.
   • b. Rodzaje kamer i ich funkcje.
   • c. Ustawianie parametrów i wykorzystanie różnych funkcji kamer w różnych technikach mikroskopowych: jasnego pola, ciemnego pola, polaryzacji i kontrastu fazowego – warsztaty praktyczne.
  • 11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa
  • 11.15 – 13.00 - Kamery mikroskopowe – zaawansowane funkcje.
   • a. Wykorzystanie bardziej zaawansowanych funkcji kamer DLT-Cam, wprowadzenie do programu Helicon Focus: mikropanoramy, składanie stosu obrazów (stacking), pomiary, edycja obrazu, modele 3D.
   • b. Warsztaty praktyczne.
  • 13.00 – 14.00 - Obiad.
  • 14.00 – 15.00 - Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i zakończenie LSMO 2018.LOKALIZACJA

Hotel LOGOS Warszawa
www.hotellogos.pl Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-379, Warszawa


KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w LSMO 2018 wynosi 800 zł brutto.
Przy rejestracji i opłacie do 30.03.2018 koszt uczestnictwa to 700 zł brutto.
Opłata obejmuje:

Opłata nie obejmuje noclegów.
Wszelkie zapytania odnośnie warsztatów prosimy kierować na adres: warsztatymikroskopowe@deltaoptical.pl lub telefonicznie Tel. 25 786 05 24